Aktualizacja do regulaminów

Szanowni Państwo, W związku z uzyskaniem zgody Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na zwiększenie liczby uczestników projektu i liczby przyznanych dotacji, wprowadza się zmiany do regulaminów: rekrutacji oraz przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości. Zmiany wprowadzono poniższym uaktualnieniem. Regulamin rekrutacji: Po procedurze odwoławczej do projektu, zostanie zakwalifikowanych dodatkowych 7 osób z największą liczbą punktów uzyskanych ze … Czytaj dalej Aktualizacja do regulaminów