Przejdź do treści

Dokumenty rozliczeniowe

Przedstawiamy dokumenty rozliczeniowe związane z uzyskanym w projekcie „Z dotacją na start” wsparciem finansowym.

Aby rozliczyć dotację, należy w biurze projektu złożyć poniższe oświadczenie:

Aby rozliczyć wsparcie pomostowego, należy co miesiąc wysyłać (elektronicznie) zaktualizowany plik zestawienia wydatkowania:

Uzupełniony o wszystkie wydatki plik na sam koniec zostanie złożony w biurze projektu z podpisami Uczestnika.

Skip to content