OSOBA BEZROBOTNA CZY OSOBA BIERNA ZAWODOWO?

Osoby bezrobotne to: osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia.Definicja uwzględnia zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami (również jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech powyższych kryteriów). Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet … Czytaj dalej OSOBA BEZROBOTNA CZY OSOBA BIERNA ZAWODOWO?