Przejdź do treści

Rekrutacja

UWAGA! Rekrutacja do projektu „Z dotacją na start” została już zakończona. Nie przyjmujemy formularzy rekrutacyjnych.

Poniższe informacje dotyczą przygotowania formularza i zostały zarchiwizowane.

Formularze przyjmowane były mailowo – przez pocztę biuro@dotacjanastart.pl

Nabór realizowany był do zebrania liczby 46 formularzy (do końca dnia, w którym wpłynął ostatni formularz). Wpłynęło wtedy 52 formularze rekrutacyjne.

W temacie wiadomości najlepiej było wpisać: „Formularz rekrutacyjny” i załączyć formularz (najlepiej w pliku PDF) oraz niezbędne zaświadczenie z PUP lub z ZUS.

Poniżej są szczegółowe informacje, umieszczone poniżej, po to, aby poprawnie przygotować i napisać formularz i aby złożyć go w odpowiedniej formie. Koniecznie przeczytaj też regulamin rekrutacji.

Dowiedz się więcej, korzystając z naszych spotkań online w sprawie projektu – kliknij tutaj.

——–

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Koniecznie zapoznaj się z regulaminem rekrutacji przed złożeniem wniosku!

UWAGA! Regulamin został zaktualizowany – zobacz zmiany wprowadzone aktualizacją (powiększono liczbę uczestników do 37 osób):

W regulaminie podano, iż nie wszystkie działalności podlegają dofinansowaniu (por. §3 ust. 2 lit q). Zobacz więc:

Sprawdź, czy Twoje kody PKD nie podlegają wykluczeniu pomocy de minimis (dotacji).

——–

Pobierz formularz rekrutacyjny do wypełnienia – w różnych formatach. Sugerujemy wypełniać w oryginalnym Wordzie (.docx lub .doc dla starszych wersji), jednak przygotowaliśmy również rozszerzenie dla programu Pages (dla użytkowników Mac OS) oraz wersję .odt, która powstaje w wielu darmowych programach do edycji tekstu. Zamieściliśmy również wzorcowy plik PDF, abyście Państwo mogli zobaczyć, czy nic się nie „rozjeżdża” przy formatowaniu. Oczywiście można, a nawet należy, rozszerzyć pola tekstowe, uzupełniając je treścią.

Wraz z formularzem rekrutacyjnym należy złożyć również stosowne oświadczenie dotyczące statusu na rynku pracy – albo zaświadczenie z PUP-u (gdy kandydatem jest osoba zarejestrowana jako bezrobotna) albo zaświadczenie z ZUS-u (pozostałe przypadki dotyczące osób pozostających bez pracy). Więcej na temat oświadczeń jest w tym miejscu:

OBLIGATORYJNE ZAŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE SYTUACJI NA RYNKU PRACY

Przesłana aplikacja bez tego dokumentu, zgodnie z regulaminem rekrutacji, zostanie odrzucona podczas oceny formalnej.

Poniżej również pozostałe załączniki do regulaminu, w tym karty ocen. Pliki są zapisane w PDF-ach. Są jedynie do wglądu.

Dowiedz się, czy jesteś osobą bezrobotną czy bierną zawodowo:


Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji przed złożeniem formularza. Przypominamy o tym, że formularz nie może przekraczać 8 stron. Żadne załączniki składane do wniosku, nie będą podlegać ocenie na tym etapie – prosimy jednak zwrócić uwagę, że w kolejnych etapach rekrutacji należy potwierdzić kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie itp odpowiednimi dokumentami. Te dokumenty będą donoszone do biura do wglądu w późniejszym terminie.

Karty ocen są poglądowe (zał. 2-4), prosimy ich nie drukować i nie wysyłać. Załącznik 5 z kolei składany jest po wyborze uczestników projektu (ostatni etap rekrutacji).

Po wysłaniu formularza e-mailem, prosimy sprawdzać skrzynkę elektroniczną celem uzyskania potwierdzenia po złożeniu. Prosimy również czytać maile – jeśli coś będzie niepoprawnie, napiszemy o tym. Czasami nasze maile trafiają do spamu – sprawdzajcie zatem i katalog „SPAM”. Jednocześnie prosimy o cierpliwość – odpowiedź w zakresie złożonego formularza nie wpłynie od razu, gdyż nie jest to możliwe.


PODSUMOWANIE I DOBRE RADY – WYPEŁNIENIE FORMULARZA

Prosimy zwrócić uwagę, że zalecany sposób wypełnienia to wykonanie tego komputerowo.

W ramach naboru należy wysyłać formularze w wersji pliku komputerowego – przyjmujemy zarówno wersje elektroniczne bez podpisu, jak i skany (wydrukowane z podpisami). Wysłany plik musi otwierać się na każdym komputerze – preferowany format zatem to PDF, jednakże można wysyłać pliki Worda (.doc lub .docx), a nawet edytora tekstów Pages, dostępnego dla systemu MacOS/OSX (.pages).

Bardzo prosimy o zapoznanie się opisami do poleceń (tekst kursywą), a także z zapisami w regulaminie rekrutacji (§8 ust. 6) i dostosowywanie własnego opisu do wszystkich punktów, wymienionych w tym poleceniu oraz w regulaminie. Prosimy o ustosunkowanie się do wszystkich podpowiedzi kursywą! Brak odpowiedzi na poszczególne podpytania może skutkować odjęciem punktów! Możecie Państwo stworzyć własne podpunkty w formularzu wg listy poniżej i odpowiadać w myśl tych podpunktów. Zależy nam na wysoko jakościowych aplikacjach do projektu.

To jedynie sugerowana lista podpunktów, oczywiście możecie Państwo je zmodyfikować i/lub dodać coś. Nie sugerujemy jednak usuwać niczego z listy poniżej.

Kryterium 1:

Opis planowanej działalności gospodarczej, 

Opis branży, analizy rozwoju branży, 

Konkurencja (ogólna, zbiorcza, dotycząca otoczenia danego podmiotu),

Opis (krótka analiza) kilku potencjalnych konkurentów,

Realność pomysłu i szanse powodzenia ze wskazaniem zapotrzebowania na planowane produkty/usługi – analiza potencjalnych nabywców,

Planowane wydatki w ramach wsparcia na uruchomienie działalności (z oszacowanymi kwotami zakupu),

Comiesięczne koszty, które pokrywane będą ze wsparcia pomostowego,

Wkład własny finansowy,

Wkład własny rzeczowy,

Dotychczasowe przygotowanie do inwestycji (wykonane do tej pory działania związane z planowanym startem przedsięwzięcia).

Kryterium 2:

Posiadane wykształcenie (+lata, nazwy szkół),

Posiadane doświadczenie zawodowe (+lata, nazwy pracodawców),

Ukończone kursy i szkolenia (+ lata, liczba godzin szkolenia/kursu, podmiot szkolący, uzyskane kwalifikacje itp.),

Posiadane umiejętności.

Koniecznie zapoznaj się z definicją kosztów bieżącego funkcjonowania firmy, która może być przydatna do opisania kosztów w ramach części „Comiesięczne koszty, które pokrywane będą ze wsparcia pomostowego”. 

Prosimy rozważyć takie kategorie kosztów jak: składki ZUS, czynsz lokalu/biura/magazynu itp, wydatki związane z transportem (paliwo, bilety itp), wydatki związane z komunikacją z klientami/kontrahentami (abonament telefoniczny, internetowy itp), koszty reklamy/promocji/marketingu, koszty materiałów biurowych i eksploatacyjnych, zużywających się, koszty towarów, półproduktów i materiałów, koszty związane z mediami (woda, prąd, gaz itp), koszty księgowe, koszty związane z przesyłkami (kurier, poczta itp), koszty związane z bankowością, koszty związane z ubezpieczeniem mienia firmy oraz OC działalności.

Koszty w ramach wsparcia pomostowego powinny być w kwotach netto i sumować się do 2600 zł miesięcznie lub 31200 zł rocznie.

Natomiast wydatki w ramach wsparcia finansowego (jednorazowej dotacji) winny bezwględnie sumować się do 23050 zł. Nie określamy przy tym czy to kwoty netto, czy brutto, gdyż jest to w gestii Uczestnika projektu i zależy od wielu czynników, w tym kwestii księgowych, które są poza obszarem merytorycznym biura projektu. Środki w ramach dotacji należy przeznaczyć na najważniejsze wydatki, niezbędne do startu danej działalności.

Obie listy mają charakter wstępny i nie są na tym etapie wiążące.

Wydatki ponad określone wyżej kwoty finansowane są zasadniczo z tzw. wkładu własnego.

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie, skorzystaj z naszych spotkań online. Już niebawem więcej informacji na naszej stronie – śledź stronę. Serdecznie zapraszamy!


Regulamin przyznawania wsparcia i więcej informacji o kolejnych etapach projektu jest w zakładce w zakładce Wsparcie w projekcie.

Ogółem, po zarekrutowaniu 37 uczestników projektu, zorganizowane zostaną szkolenia grupowe i indywidualne, a wynikiem ich będą biznesplany – które zadecydują o przyznaniu wsparcia finansowego. Wsparcie dostanie 29 najlepiej ocenionych osób. Przewidujemy, że szkolenia odbędą się w centrum Łodzi – stolicy województwa łódzkiego, zapewniając wszystkim kandydatom najlepszy dojazd.

Jeśli masz pytania, co do procesu rekrutacji, zadzwoń do nas lub przyjedź. Dane kontaktowe są na stronie głównej.

Skip to content