Przejdź do treści

Wsparcie w projekcie

Projekt „Z dotacją na start” obejmuje:

  • blok szkoleniowy – 54 godziny szkoleń grupowych + materiały dydaktyczne/szkoleniowe + catering + zwrot kosztów dojazdu na szkolenia + zwrot kosztów opieki nad dzieckiem i/lub osobą zależną, a do tego jeszcze indywidualne szkolenia w zakresie tworzenia biznesplanu (6 godzin na osobę),
  • stypendium szkoleniowe za udział w bloku szkoleniowym (za szkolenia grupowe i indywidualne),
  • dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej w kwocie 23.050 zł,
  • finansowe wsparcie pomostowe przez okres 12 miesięcy (dla wszystkich beneficjentów projektu) do 2600 zł miesięcznie.

Dokumenty związane z przyznaniem wsparcia, w tym regulamin przyznawania wsparcia

UWAGA! Powiększono liczbę przyznanych dotacji do 29. Zmianę wprowadzono poniższym uaktualnieniem – zobacz link:

Skip to content