Przejdź do treści

Aktualizacja do regulaminów

Szanowni Państwo,

W związku z uzyskaniem zgody Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na zwiększenie liczby uczestników projektu i liczby przyznanych dotacji, wprowadza się zmiany do regulaminów: rekrutacji oraz przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości.

Zmiany wprowadzono poniższym uaktualnieniem.

Regulamin rekrutacji:

Po procedurze odwoławczej do projektu, zostanie zakwalifikowanych dodatkowych 7 osób z największą liczbą punktów uzyskanych ze wszystkich etapów procesu rekrutacji.

Łączna liczba uczestników projektu: 37 osób.

Odstąpiono od podziału na płeć.

Pozostałe warunki opisane w regulaminie bez zmian.

Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości:

Realizator projektu dysponuje następującymi środkami finansowymi na realizację wsparcia:

a)  na jednorazowe dotacje 668 450,00 zł,

b)  na finansowe wsparcie pomostowe 904 800,00 zł.

Wsparcie finansowe (przed odwołaniami) uzyska 27 osób z największą liczbą punktów. Przewiduje się procedurę odwoławczą, w wyniku której wsparcie uzyskają dodatkowe 2 osoby.

Wsparcie finansowe uzyska łącznie 29 osób.

Odstąpiono od podziału na płeć.

Pozostałe warunki opisane w regulaminie bez zmian.

Skip to content