Przejdź do treści

Harmonogram

Przedstawiamy harmonogramy prac w projekcie „Z dotacją na start”.

Harmonogram ma bardzo przybliżone terminy – które mogą ulec zmianie w trakcie realizacji projektu. Co więcej, zmiany mogą być pozytywne, jak i negatywne – to oznacza, że część etapów może ulec przyspieszeniu, jednak możliwe są też pewne przesunięcia (na które obecnie nie mamy wpływu lub o których nie wiemy). Prosimy więc traktować poniższy harmonogram orientacyjnie. Zastrzegamy jego zmiany, aktualizacje w trakcie realizacji projektu.

  • start naboru – październik 2021,
  • ocena formalna i merytoryczna formularzy – październik 2021,
  • rozmowy z doradcami zawodowymi – październik 2021,
  • publikacja list rankingowych – listopad 2021,
  • szkolenia grupowe i indywidualne – listopad/grudzień 2021,
  • składanie biznesplanów i ich ocena – grudzień 2021/styczeń 2022,
  • wyniki biznesplanów – styczeń 2022,
  • podpisywanie umów w projekcie i wypłata wsparcia finansowego – luty 2022,
  • następnie: 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczych przez uczestników i ich kontrole.
Skip to content