Przejdź do treści

Listy rankingowe po rekrutacji

Przedstawiamy listy rankingowe po procedurze rekrutacyjnej w ramach projektu „Z dotacją na start”.

Listy zostały wysłane do zaakceptowania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w dniu 26.11.2021. Zostały zaakceptowane w dniu 07.12.2021.

Przedstawiamy plik z listami rankingowymi (nazwiska uczestników zostały zanonimizowane):

Powyższa lista została utworzona wg sposobu tworzenia list rankingowych, opisanego w regulaminie rekrutacji.

Pola zielone to osoby, które zostały uczestnikami projektu.

Pola białe to lista rezerwowych.

Pola czerwone to rezygnacje.

Na 9 złożonych odwołań oceniono 5 (z czego 4 osoby poprawiły swoją punktację). W pozostałych przypadkach odrzucono odwołanie jako niezasadne lub nieracjonalna była ponowna ocena, gdyż kandydaci nie zostali zdegradowani poza pierwsze 37 osób (oceniano odwołania „od dołu” listy).

W przypadku rezygnacji, włączane będą kolejne osoby z listy. Prosimy więc oczekiwać na kontakt z biura projektu.

Harmonogram bloku szkoleniowego ukaże się na stronie niebawem. Prosimy o cierpliwość.

Skip to content