Przejdź do treści

Podania dot. zwrotów kosztów dojazdu i opieki nad dziećmi

Zgodnie z regulaminem bloku szkoleniowego, który dostępny jest w zakładce Wsparcie w projekcie, Uczestnikom przysługuje prawo do wnioskowania o zwroty kosztów dojazdu i opieki nad dziećmi podczas szkoleń.

Szczegóły przyznawania wsparcia oraz wymagane dokumenty zostały opisane w regulaminie.

Poniżej wnioski do pobrania:

W przypadku zwrotów kosztów dojazdu, wymagane jest:

  • złożenie biletów (minimum jednej pary z jednego dnia) – dotyczy osób dojeżdżających komunikacją publiczną

lub

  • informacji od przewoźnika o koszcie biletów na danej trasie – dotyczy osób dojeżdżających samochodem. Kwoty podane w informacji będą sprawdzane w zewnętrznych systemach cen biletów, np. e-podroznik. Uczestnik powinien wyszukać najtańszy środek komunikacji publicznej na danej trasie.

Dokumenty bez tych załączników nie będą rozpatrywane.

Wnioski (prawidłowo wypełnione) – w oryginale – z podpisem Uczestnika przyjmowane są w biurze projektu do 14 stycznia, a wypłaty nastąpią w terminie późniejszym. Wnioski złożone po 14 stycznia 2022, nie będą rozpatrywane. Wniosek można również nadać pocztą/kurierem na adres biura projektu:

Biuro projektu „Z dotacją na start”

Łódź Art Center

ul. Tymienieckiego 3, pokój 9

90-365 Łódź

(jeśli pocztą, to listem poleconym. Niezbędny jest dopisek dot. fundacji Łódź Art Center, u której wynajmowane jest biuro projektu – aby listonosz prawidłowo doniósł list).

Skip to content