Przejdź do treści

ZAJĘCIA SZKOLENIOWE

Poniżej zamieszczamy harmonogram szkoleń grupowych w projekcie „Z dotacją na start”:

Szkolenia odbywać się będą w budynkach należących do Instytutu Europejskiego w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 262/264.

Sale 020, 101 i 102 – wejście do budynku po lewej stronie „Pałacyku”. Jedna z sal jest w „Pałacu” – wejście na wprost bramy.

Instytut Europejski
Pałac przy Piotrkowskiej „od tyłu” 🙂

W trakcie zajęć zaplanowano przerwy 5-minutowe pomiędzy blokami dydaktycznymi na wywietrzenie sal i krótki odpoczynek. Bloki są po 45 minut (z niewielkimi wyjątkami). Podział godzin dydaktycznych i rozpiska przerw wg planów, które są na dole harmonogramu.

Prosimy przybyć na pierwsze zajęcia w danej grupie 30 minut wcześniej w celach organizacyjnych (na godzinę 8:30). Zajęcia organizacyjne odbędą się w sali 020, po czym wszystkie grupy pójdą do swoich sal.

Zastrzegamy sobie potencjalną możliwość niewielkich korekt w planie, czy zmian sal.

Podział na grupy (wg numerów formularzy):

GRUPA 1

13
33
31
5
12
52
2
23
51
41
36
14
16

GRUPA 2

10
11
39
8
25
29
17
4
3
9
44
26

GRUPA 3

22
15
21
32
24
48
6
1
30
28
46
45

Regulamin bloku szkoleniowego oraz regulamin przyznawania wsparcia są na tej podstronie:

WSPARCIE W PROJEKCIE

UWAGA!

W budynkach Instytutu Europejskiego obowiązuje reżim sanitarny na zajęciach szkoleniowych, w tym obowiązuje noszenie maseczek, dezynfekcja rąk, dezynfekcja i wietrzenie sal przed i po zajęciach, przestrzeganie dystansu społecznego itp. Prosimy o uszanowanie powyższych zasad oraz zachowanie zdrowego rozsądku podczas szkoleń. Dbajmy o siebie wspólnie!

Skip to content